ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2020

25 χρόνια συνεχούς ανάδειξης της ελληνικής κοσμοθεάσεως στις υπώρειες του Ολύμπου

 • Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη Λιτόχωρο 6 Ιουλίου

 • Τραπεζικός λογαριασμός

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2012 ΒΙΝΤΕΟ

  Δείτε τα βίντεο των ΙΖ Προμηθείων 2012

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2011 ΒΙΝΤΕΟ

  Δείτε τα βίντεο των ΙΣΤ Προμηθείων 2011

 • Η όπερα "Προμηθέας" του συνθέτη Π. Καρούσου στα Προμήθεια 2011

 • Πρόσφατα άρθρα

 • Άρθρο στο περιοδικό "Μυστική Ελλάδα" για το θεσμό και τις γιορτές των Προμηθείων.

 • ΤΕΛΕΤΕΣ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ» ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ!

  Τελετές Ηλιοστασίου στα Προμήθεια τον Ιούνιο! Για ποιο λόγο τελούνται; Είναι "παγανιστικές" τελετές;

 • Προμηθείων Ύμνος

  Ο "Προμηθείων Ύμνος" στα αρχαία και νέα ελληνικά

Archive for Απρίλιος 2013

Βώμεια και Αποδόχεια

Posted by Prometheas Pyrphoros στο 24/04/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2013

Βώμεια

Θα τελεστούν την Κρονία («Σάββατο») 29/6/2013, ώρα 21:00

Αποδόχεια

Θα τελεστούν την Κρονία ημέρα («Σάββατο») 13/7/2013, ώρα 21:00

Τόποι τέλεσης Βώμειων και Αποδόχειων: Σε όλη την Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Τα Βώμεια και τα Αποδόχεια θα τελεστούν στον Ναό των Ελλήνων (Ωραιόκαστρο).

Φωτο και βίντεο απο την τέλεση του θεσμού προηγουμένων ετών

Βίντεο της τέλεση των Αποδόχειων απο τον «Προμηθέα Πυρφόρο» στον Ναό των Ελλήνων (Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης), στο αλσύλιο της Ήρας.

Φωτο απο την τέλεση των Βώμειων της «Πελασγικής Λατρευτικής Κοινότητας Δωδωναίων, Περραιβίας, Θεσσαλίας» στον αρχαιολογικό χώρο των Αμφανών Βόλου, στον Ναό του Απόλλωνος.

.

Υπέρ Βωμών ή Βώμεια

και

Αποδόχεια

Προεόρτια και μεθεόρτια των Προμηθείων

σε όλη την Ελλάδα

Τί είναι τα Βώμεια

Τα Προμήθεια, στην προσπάθειά τους να επεκταθούν χρονικά και χωρικά, ξεκίνησαν απο το 2011 με προεόρτια Υπέρ Βωμών ή Βώμεια σε όλη την Ελλάδα. Τα Βώμεια ανήκουν στον κορμό των Προμηθείων και σκοπό έχουν την υπέρ βωμών αφοσίωση, τουτέστιν την συνειδητοποίηση για την διαφύλαξη των πατρώων εστιών, στο όνομα πάντοτε της ατομικής και λαϊκής ανυψώσεως. Τόσο τα κύρια Προμήθεια όσο και τα προεόρτια αυτών, τα Βώμεια, αποτελούν λαϊκή έκφραση και απευθύνονται στο λαϊκό άνθρωπο που βρίσκεται έξω από κυριαρχία κι εξουσία. Είναι υπόθεση και πράξη λαού προς χάριν του λαού.

Το ιδεολογικό υπόβαθρο των Βωμείων έχει ως εξής: Τις σημαντικές αξίες του πολιτισμού και του εναρέτου ανθρώπου, για τις οποίες ο λαός έχει κοπιάσει και υποφέρει να τις κατακτήσει, συμβολικά ονομάζουμε θείες ή ιερές αξίες. Υποθέτουμε ότι ο χώρος συναθροίσεως για επίκληση των ιερών αξιών αποκτά νοητική σημασία και εγείρει ένα αόρατο ενεργειακό πεδίο. Γι’ αυτό, χαρακτηρίζουμε τον τόπο επικλήσεως σημείο ιερότητας ή βωμό.

Υποθέτουμε ότι στον Όλυμπο και συγκεριμένα στο τόπο των Προμηθείων (Άλσος Προμηθέως) έχει γεννηθεί μια νοητική δίαυλος ή πεδίο συσπειρώσεως δυνάμεων, που αποτελεί τόπο φωτός και έλξεως των “προσωποποιημένων φυλάκων” των αξιών της αγάπης, της αρετής, της ευπρέπειας, του κάλλους, της ανυψώσεως και της ενώσεως του ανθρώπου με αυτό που λέμε “αγαθόν”. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων, ο τόπος εκείνος χαρακτηρίζεται Δίαυλος Ιερότητας. Σκοπός των Βωμείων είναι να δημιουργηθούν τοπικές εστίες ή τοπικά σημεία ιερότητας, που θα έχουν νοητική σύνδεση με το πεδίο των Προμηθείων, με μια διπλή και αλληλεξαρτώμενη πράξη νοητής συνδέσεως που ονομάζουμε τα Ενέργεια και τα Αποδόχεια.

Τρόπος διεξαγωγής Βωμείων

Τα Βώμεια χωρίζονται σε δύο πράξεις: Τα Ενέργεια και τα Αποδόχεια. Ο κάθε τοπικός σύλλογος ή άτυπη ομάδα ή ακόμη άτομο που έχει ιδεολογική σύνδεση με τα Προμήθεια, τελεί Βώμεια σε επιλεγμένο σημείο στον τόπο που βρίσκεται, με αναφορά τον Όλυμπο και τα Προμήθεια. Επίκεντρο όμως των προεορτίων είναι ο Βωμός Προμηθέως στην Ακαδημία Πλάτωνος, Αθήνα.

Τα Ενέργεια

Στα Ενέργεια γίνεται πράξη αιτήσεως για ένωση του τοπικού σημείου επιλογής μας με τον Όλυμπο. Οι συμμετέχοντες είναι οι ενεργήτες του βωμού. Ομαδικά ή ατομικά και χωρίς κανένα άνωθεν χρίσμα ο καθένας μπορεί να γίνει ενεργήτης του ιερού του σημείου. Υπό αυτό το πνεύμα αρχαίοι και εγειρόμενοι νέοι βωμοί ή νέα σημεία ιερότητας πρέπει να ενεργοποιηθούν την ημέρα των Βωμείων, που βρίσκεται κοντά στο θερινό ηλιοστάσιο. Σε κάθε τόπο οι ενεργήτες χρησιμοποιούν το ίδιο κεντρικό τυπικό (ιδέ παρακάτω), διανθισμένο με ύμνους κατ’ επιλογή. Το τελετουργικό διαφέρει ανάλογα αν πρόκειται για βωμούς που υπήρχαν ή για νέους βωμούς ή νέα σημεία ιερότητας. Πάντοτε θ’ ακολουθεί μικρός κυκέων, οίνος και γλέντι. Θα είναι γιορτή χαράς, φιλότητας και αποβολής σκοτεινών ανθρωπίνων ιδιοτήτων, αφού η αναζήτηση του αγαθού είναι μια θετική εσωτερική ανάταση. Οι ενεργήτες θα επισκεφτούν τα Προμήθεια και θα επιστρέψουν για να τελέσουν τη δεύτερη συμβολική πράξη, τα Αποδόχεια.

Τελετή ενεργείων

Ενεργοποίηση του Βωμού στις 29 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, συγκέντρωση το βράδυ στις 8:30 και αρχή τελετής στις 9:00.

..

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η

Τυπικό Τελετής Ενεργείων Παλαιού Βωμού

Η έναρξη της τελετής γίνεται με πομπή προς τον βωμό όπου συμμετέχουν όλοι. Οι εκτελούντες ιερατικά καθήκοντα από την πομπή φέρουν τις προσφορές. Ο βωμός κυκλώνεται από την πομπή τρεις φορές υπό την συνοδεία τυμπάνου και αυλού. Οι προσφορές εναποτίθενται στην τράπεζα και όλοι παίρνουν θέσεις για την έναρξη της τελετής. Κάποιος παίρνει τον ρόλο του ιερέως ή Κορυφαίου της τελετής.

Άνοιγμα

Κλύτε ω Μάκαρες Θεοί, θνητών έξοχοι φίλοι,

κραταιόν του Κόσμου στήριγμα,

κλύτε αθάνατοι Θεοί και χάριν σπονδών δότε τοις βροτοίς,

πάσης παιδείης αρετήν μεγίστην ευτυχίαν και περιπόθητον ευδαιμονίαν.

Ενεργοποίηση

Κορυφαίος

Ω αφανείς και φάνητες, άρρητες κι εκδηλωμένες δυνάμεις

του άνωθεν και κάτωθεν ελισσομένου ιερού Κόσμου!

Μυσταγωγίαν τελούμεν εις σφαίραν καθαρσίου φωτός αγόμενοι

φως, φως, φως εκ πυρός αιωνίου χέου και ρέε εφ’ ημάς,

φως, φωσφόρον φως εφ’ ημών, εν ημίν και δι’ ημών ρέει.

Ενταύθα εστίν ο δέκτης της ιεράς φλογός, ένθα πνεύμα Διός διαχέεται.

Ενταύθα ει σημείον ιερόν, όπερ πυρ προαιώνιον καθάρει κι’ εξαγνίζει.

Ενταύθα ει βωμός ιερός, ένθα αιώνων αιθέριοι φύλακες κείνται.

Εν χορώ

Κόμβος ιερός, προαιώνιος, κύκλος απείρου αγαθού, ενθάδε κείται.

Πεδίον θεϊκών δυνάμεων, ευμενών και ζωοφόρων νυν και ες αεί

ενθάδε ενεργούνται.

Κορυφαίος

Την ιεράν ταύτην ώραν καλούμεν Δία αιθέριον τε

και νουν Απόλλωνος και Διόνυσον μυστικόν,

ίνα αύρα εγρηγόρσεως και συσπειρώσεως ευμενών και αγαθών δυνάμεων

επανέλθει εις τον κόμβον τούτον ιερότητος

και εκ λιθάργου εγείρει τους αιωνίους φύλακας.

(Γίνεται μια περιφορά και με ανατεταμένα τα χέρια επαναλαμβάνουν όλοι)

Τον προαιώνιον τούτον κόμβον ιερότητος εκ ρύπων καθάρομεν

Την προαιώνιον ταύτην εστίαν ιερότητος κεκαθαρμένην δίδομεν

Τον προαιώνιον τούτον κόμβον ιερότητος ενεργόν κηρύττομεν.

Εστία αγαθού, εστία αρετής, πεδίον κοσμικών δυνάμεων,

κόμβος υπέρ λαού, κόμβος λαού ελληνικού μεμυημένου σήμερον ηγέρθη.

Τον ιερόν τούτον κόμβον αιτούμεθα με την Ολύμπιον Δίαυλον συνδέσαι.

Την ιεράν ταύτην εστίαν αιτούμεθα με την Δίαυλον Προμηθείων συνδέσαι.

Νήμα νοητόν, χρυσούν και λαμπρόν στέλλεται εκ του ιερού τούτου πεδίου

προς τον Ιερόν και Μέγιστον Κόμβον Ολύμπου.

Νήμα νοητόν, αιθέριον και αειφόρον

συνδέει το σημείον τούτο με την Ολύμπιον Δίαυλον.

Νυν αιτούμεθα αέναον ιερόν δεσμόν με την Μεγίστην Ιεράν Πηγήν.

Κλείσιμο

Χαίρετε ω μάκαρες Θεοί, μέθ’ ημών αεί εστέ

Κι εσείς μεν ούτω χαίρεσθε

Παύσατε νούσους χαλεπάς και λύπες αποδιώξατε
Γίνεται σπονδή οίνου.


ΕΝΟΤΗΤΑ 2η

Τυπικό Τελετής Ενεργείων Νέου Σημείου Ιερότητας

(Εκεί που δεν υπήρχε και δεν υπάρχει βωμός)

 

Άνοιγμα

Κλύτε ω Μάκαρες Θεοί, θνητών έξοχοι φίλοι,

κραταιόν του Κόσμου στήριγμα,

κλύτε αθάνατοι Θεοί και χάριν σπονδών δότε τοις βροτοίς,

πάσης παιδείης αρετήν μεγίστην ευτυχίαν και περιπόθητον ευδαιμονίαν.

Ενεργοποίηση

Κορυφαίος

Ω αφανείς και φάνητες, άρρητες κι εκδηλωμένες δυνάμεις

του άνωθεν και κάτωθεν ελισσομένου ιερού Κόσμου!

Μυσταγωγίαν τελούμεν, εις σφαίραν καθαρσίου φωτός αγόμενοι

φως, φως, φως εκ πυρός αιωνίου, χέου και ρέε εφ’ ημάς,

φως, φωσφόρον φως εφ’ ημών, εν ημίν και δι’ ημών ρέει.

Ενταύθα γεννάται σημείο ιερόν, ένθα πνεύμα θεών ες αεί πυκνούται.

Ενταύθα ενεργείται σημείον ιερόν ένθα φύλακες αγαθοί περιφρουρούσι.

Ενταύθα ιδρύεται κόμβος αγαθός, εστία ιερότητος, πεδίον πυκνώσεως

όπερ πυρ προαιώνιον καθάρει κι’ εξαγνίζει.

Εν χορώ

Κόμβος ιερός, εστία αιώνιος, κύκλος αειζώου αγαθού, ενθάδε ιδρύεται.

Πεδίον θεϊκών δυνάμεων, ευμενών και ζωοφόρων νυν και ες αεί ενθάδε ενεργούνται.

Κορυφαίος

Την ιερά ταύτην ώραν καλούμεν Δία αιθέριον τε και νουν Απόλλωνος και Διόνυσον μυστικόν,

ίνα αύρα εγρηγόρσεως και συσπειρώσεως ευμενών και αγαθών δυνάμεων

επανέλθει εις τον κόμβον τούτον ιερότητος και εκ λιθάργου εγείρει τους αιωνίους φύλακας.

(Γίνεται μια περιφορά και με ανατεταμένα τα χέρια επαναλαμβάνουν όλοι)

Τον προαιώνιον τούτον κόμβον ιερότητος εκ ρύπων καθάρομεν

Την προαιώνιον ταύτην εστίαν ιερότητος κεκαθαρμένην δίδομεν

Τον προαιώνιον τούτον κόμβον ιερότητος ενεργόν κηρύττομεν.

Εστία αγαθού, εστία αρετής, πεδίον κοσμικών δυνάμεων,

κόμβος υπέρ λαού, κόμβος λαού μεμυημένου σήμερον ηγέρθη.

Τον ιερόν τούτον κόμβον αιτούμεθα με την Ολύμπιον Διαύλον συνδέσαι.

Την ιεράν ταύτην εστίαν αιτούμεθα με την Δίαυλον Προμηθείων συνδέσαι.

Νήμα νοητόν, χρυσούν και λαμπρόν στέλλεται εκ του ιερού τούτου πεδίου

προς τον Ιερόν και Μέγιστον Κόμβον Ολύμπου.

Νήμα νοητόν, αιθέριον και αειφόρον

συνδέει το σημείον τούτο με την Ολύμπιον Δίαυλον.

Νυν αιτούμεθα αέναον ιερόν δεσμόν με την Μεγίστην Ιεράν Πηγήν.

Κλείσιμο

Χαίρετε ω μάκαρες Θεοί, μέθ’ ημών αεί εστέ

Κι εσείς μεν ούτω χαίρεσθε

Παύσατε νούσους χαλεπάς και λύπες αποδιώξατε
Γίνεται σπονδή οίνου.

..

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

Τα Αποδόχεια

Το ακριβώς επόμενο Σάββατο των Προμηθείων επιστρέφουν οι ενεργήτες στο σημείο ιερότητάς τους για να τελέσουν τα Αποδόχεια, μετατρεπόμενοι τότε σε αποδοχείς της ιερότητας του Ολύμπου. Είναι μια συμβολική επιστροφή του νήματος από το σημείο εκκινήσεως, ώστε να υπάρχει μια κυκλική και αέναη σύνδεση με τον Όλυμπο. Ο ενεργήτης που θα έχει συμμετάσχει στα Προμήθεια, θα έχει πάρει μαζί του ύδωρ και κλώνο ελάτης από τον Όλυμπο και ως αποδοχεύς πλέον θα εκχύσει το ύδωρ και θα θέσει τον κλάδο ελάτης στο σημείο ιερότητας, κλείνοντας έτσι τον κύκλο.

Δρώμενο Αποδόχειων

Νυν χέω το ιερόν ύδωρ, στοιχείον αενάου ροής

της μιας και αδιακόπτου θεούσης συνεχούς ουσίας,

ήτις εν κύκλω και μέσω της Ολυμπίου Διαύλου διέρχεται.

Και την ιεράν ελάτην θέτω, σύμβολον μεριστής ουσίας,

ήτις εις άπειρον εκχέεται και τον κάλλιστον Φάνητα γεννά.

Νυν κι ενταύθα κλείνει ο ιερός κύκλος.

Γένειτο νυν και εις αέναον χρόνον κοσμικόν,

υπό την σκέπην του Ιερού Χάους.

Posted in Uncategorized | Leave a Comment »

 
Αρέσει σε %d bloggers: